SEB

SEB studentlån

SEB är en affärsbank som erbjuder alla typer av banklån och krediter till privatpersoner. Som en av ganska få storbanker erbjuder banken också ett mer specialiserat lån utan säkerhet som är skräddarsytt för studerande. Det handlar om ett lån tänkt att användas för exempelvis köp av dator för studierna eller möbler för den nya studentlägenheten. Villkoren är betydligt mer generösa än de som gäller för ett vanligt privatlån. Samtidigt finns snäva begränsningar när det gäller lånebeloppet. Nedan kan du läsa mer om SEB:s studentlån.

Så här fungerar SEB studentlån

Studentlånet är ett klassiskt blancolån utan något krav på säkerhet. Minsta möjliga lånebelopp är 10 000 kr medan det högsta möjliga beloppet är 25 000 kr. Lånet kan betalas ut som kontanter eller ligga vilande som en kredit på SEB:s MasterCard. För den som vill, går det också att kombinera lån och kredit enligt egna önskemål. Uppläggningsavgift tillkommer inte, inte heller aviavgifter. Räntan är också relativt fördelaktig, särskilt om man tar i beaktande att inkomstkraven är lågt ställda.

Lånet ska betalas tillbaka inom en period på mellan 2-5 år. Du väljer själv återbetalningstid. Använder du lånet som kredit på SEB:s MasterCard adderas utnyttjad kredit till det belopp som ska betalas tillbaka. Återbetalningen kan läggas upp som annuitet eller rak amortering – det bestämmer du själv. Återbetalning sker via autogiro från det konto som du redan har i SEB.

Ansökan

Din ansökan skickar du enkelt in via bankens webbplats. En förutsättning för att ansöka är emellertid att du redan är kund i banken och har tecknat bankens studenterbjudande. I detta ingår internetbank, bankkort, sparkonto, med mera.

Andra villkor som du ska uppfylla för att du ska kunna ansöka är att du är minst 18 år fyllda, att du studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning samt att du uppbär studiemedel (bidrag eller bidrag/lån) från CSN. Det är i utbetalningarna från CSN som SEB kan sägas ha sin säkerhet för lånet.

Sist men inte minst krävs att SEB godkänner dig som låntagare utifrån uppgifterna i din kreditinformation. I kreditprövningen använder banken emellertid en lite mer generös mall. De vanliga inkomstkraven som gäller för privatlån i banken sätts helt enkelt åt sidan.

Sammanfattning SEB:s studentlån

Lånebelopp 10 000 – 25 000 kr
Löptid 2-5 år
Säkerhet Nej
Grundläggande villkor Måste ha SEB:s studenterbjudande
Inga betalningsanmärkningar
Godkänd i kreditprövning
Studier på eftergymnasial utbildning
Studiemedel från CSN

Hur kan man använda lånet?

En naturlig fråga är varför man ska ansöka om den här typen av specialiserat lån för studenter hos SEB. Det finns många svar på frågan. Till exempel kan studentlånet med sin hopkopplade kredit fungera som en buffert de månader det kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop. CSN är inte alltid raska med att betala ut den första ersättningen i augusti respektive januari och då kan en kredit komma väl till pass. Krediten kan givetvis också täcka oväntade kostnader av olika slag.

Ett annat sätt att använda SEB:s studentlån är att låna för att bekosta lite större inköp såsom till exempel en dator eller möbler. Med lånet blir det enklare att göra större inköp till exempel i samband med flytt eller i samband med en ny terminsstart.