Avbetalning

avbetalning av studentlån

Alla lån ska betalas tillbaka förr eller senare. För den som precis har fått sin första utbetalning från CSN kanske detta faktum inte känns så akut, men frågan om återbetalning kommer förr eller senare att komma upp på tapeten. För studentlån, som mer fungerar som blancolån uppkommer dock kravet på regelbundna återbetalningar mer eller mindre direkt efter att lånet har betalats ut. På den här sidan kan du läsa mer om återbetalning av studielån och studentlån.

Avbetalning på studielån

Studielån är tänkta att användas för att täcka levnadsomkostnader under den tid då man studerar och därmed har begränsade möjligheter att få inkomster. Detta faktum innebär följaktligen att det inte krävs några återbetalningar förrän studierna avslutas.

Efter avklarade studier blir det så dags att börja betala tillbaka ditt CSN-lån. Avslutas studierna på vårterminen, kommer det första årsbeskedet med betalningskrav i din brevlåda i januari året därpå. Avslutas studierna på höstterminen, som ju rent faktiskt pågår en bit in i januari, får du respit till januari året därpå. Du ska normalt göra fyra återbetalningar per år och varje betalning utgörs av amortering och ränta. På den första betalningen för kalenderåret tillkommer också en expeditionsavgift. Betalningsmånaderna är februari, maj, augusti och november.

Du har tre sätt att betala, nämligen via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Det tillkommer aldrig någon aviavgift eller någon annan avgift. Du bestämmer helt enkelt själv vilken lösning som är bäst. Huvudsaken är att du betalar i tid. En försenad CSN-betalning kommer nämligen med en förseningsavgift på hela 450 kr.

Så, hur mycket är det som ska betalas per gång? Svaret är att det beror på. Faktorerna som bestämmer årsbeloppet är storleken på skulden, den ränta som regeringen beslutar samt antalet år du ska betala av. Grundregeln är att det totala lånebeloppet ska betalas tillbaka inom 25 år. Samtidigt finns ett minsta belopp som måste betalas årligen. Om skulderna inte är så stora, och/eller om du betalar extra, kan återbetalningstiden bli betydligt kortare än 25 år.

Det minsta beloppet som ska betalas räknas upp med en annuitetsformel. Vad det innebär är att årsbeloppet i princip ökar för varje år. Idén är att successivt ökade inkomster från arbete ska täcka denna höjning. Höjningen kan dock som mest uppgå till 2% per år. Hur räntan på studielån räknas ut, kan du läsa mer om här.

Avbetalning på studentlån

Ett lån av typen studentlån från en bank fungerar ju som ett vanligt blancolån. De enda egentliga skillnaderna är att långivarens krav på inkomst är minimal eller obefintlig samt att högsta möjliga lånebelopp är ganska blygsamt (normalt omkring 25 000 kr). Att det handlar om ett privatlån utan säkerhet innebär att det ska betalas tillbaka löpande med start någon månad efter att det har betalats ut.

Det är du själv som långivare som väljer hur lång löptiden för lånet ska vara, detta inom ett spann som normalt är 2-5 år. Du bestämmer därmed hur många avbetalningar som ska göras. Du kan också bestämma amorteringsmetoden, det vill säga annuitet eller rak amortering. Väljer du förstnämnda betalar du exakt lika mycket varje månad. Väljer du i stället annuitet betalar du lite mer i början av löptiden. Det är något lite dyrare att välja annuitetslån, men å andra sidan får du fördelen med att avbetalningen under löptiden blir mer transparent. Du vet helt enkelt exakt vad du ska betala varje månad.