Banklån

banklån för dig som studerar

När man talar om banklån är det i regel blancolån som avses. Emellertid kan man utan att vidga begreppet alltför mycket inkludera även kreditkort och mikrolån. På den här sidan ska vi dock fokusera på det traditionella banklånet utan säkerhet som erbjuds av banker och kreditmarknadsbolag.

Att ansöka om banklån

Banklån av typen blancolån är det vanligaste lånet och det betyder att det är många aktörer som erbjuder det. Konstruktionen är exakt densamma oavsett till vem man som potentiell låntagare vänder sig, men detaljerna kan självklart skilja sig något mellan olika erbjudanden.

Ett banklån är normalt på ett belopp mellan 20 000 – 350 000 kr, men det finns också undantag till huvudregeln. Det kan vara möjligt att låna både mindre och mer än vad detta spann anger. Återbetalningen av lånet ska ske månadsvis över en löptid på allt mellan 2-15 år.

Räntan på ett banklån bestäms utifrån ett större antal parametrar. Vilken aktör som är långivare har stor betydelse, hur låntagarens ekonomi ser ut likaså. Lånebeloppets storlek och återbetalningstiden spelar också in.

Låna hos storbanken

Ju större en bank är, desto större krav ställer banken på låntagaren. Det är en slags naturlag som inte verkar gå att rubba. Att banken ställer större krav på låntagaren, bland annat vad gäller inkomstens storlek, anställningsform, med mera, innebär samtidigt att villkoren för låntagaren blir mer fördelaktiga. Det som främst kan nämnas är att räntan blir mer fördelaktig i jämförelse med vad den blir för banklån hos mindre banker och kreditmarknadsbolag (läs mer nedan).

Låna hos kreditbolag

Kreditbolag är aktörer som bedriver utlåning med medel som har flutit in via inlåning. Dessa aktörer har inte möjlighet att vända sig till samma kapitalmarknader som storbankerna – de kan till exempel inte låna av Riksbanken – vilket automatiskt gör att räntorna för ett banklån hos en sådan aktör automatiskt blir högre än vad den blir hos storbankerna. Samtidigt finns den aspekten att kraven på låntagaren normalt är mindre tuffa. Det är med andra ord lättare att bli bevilja ett banklån hos ett kreditbolag.

Jämför olika långivare

Det kan vara svårt att få en god överblick över alla olika banker och långivare när du ska ta ett lån. Givetvis vill du kunna välja det mest förmånliga alternativet, och med sidor som https://www.sverigekredit.se/ kan du enkelt jämföra mängder av alternativ innan du bestämmer dig för långivare. Här kan du enkelt välja ditt önskade lånebelopp och därefter få upp olika förslag på långivare samt möjligheten att sortera och filtrera utifrån olika parametrar och önskemål.

Gå genvägen via låneförmedlare

För den som behöver låna är det inte alltid helt enkelt att identifiera vilka krav som gäller hos en viss långivare. Det är dessutom mer eller mindre omöjligt att beräkna chanserna att bli beviljad lånet. För att undvika det tidsödande arbetet med att skicka in ansökningar till en lång rad långivare är det klokt att anlita en så kallad låneförmedlare. Denna aktör har till uppgift att sammanföra låntagare och långivare.

Proceduren är ganska okomplicerad. Låntagaren skickar in sin ansökan till låneförmedlaren som först gör en kreditkontroll. I nästa steg inhämtar låneförmedlaren erbjudanden från anslutna banker och kreditbolag. Genom denna modell säkerställs att låntagaren får det bästa erbjudandet utifrån den ekonomiska situation han eller hon befinner sig i. Detta är särskilt smart för studerande, som i annat fall kan behöva leka detektiv och söka både högt och brett för att hitta de långivare som kan bevilja en ansökan.

Det finns faktiskt också en ytterligare fördel med låneförmedlare och det handlar om att låneförmedlarna har skräddarsydda avtal med Upplysningscentralen om att endast en kreditupplysning behöver göras trots att kreditinformationen indirekt förmedlas till en större mängd långivare.