Blancolån

Studerande ansöker om blancolån på mobilen

Blancolån, eller privatlån, är den enklaste formen av lån. Den som ansöker ställer ingen säkerhet och långivaren får lita på att låntagaren har betalningsviljan och betalningsförmågan att uppfylla sin återbetalningsskyldighet. På grund av denna konstruktion blir låntagarens löpande inkomster mycket centrala för långivaren. Den som har mycket låga inkomster, och/eller oregelbundna sådana, har helt enkelt inte särskilt goda möjligheter att betala amorteringar och räntor löpande.

CSN räknas inte som inkomst

Du som studerar kan få inkomster i form av bidrag och studielån från CSN under terminerna. För år 2020 är totalbeloppet per varje period av fyra veckor 10 860 kr, varav bidraget utgör 3 292 kr och lånedelen är på 7 568 kr. För en termin på 26 veckor blir totalbeloppet maximalt 70 590 kr och totalbeloppet för ett helår blir därmed 141 180 kr. Det är många som klarar sig ganska gott på denna inkomst, även om det inte blir mer än någon eller några tusenlappar över. Samtidigt är det många som behöver jobba extra, låna av föräldrar och/eller ansöka om tilläggslån för att klara ekonomin under studietiden.

Ur en långivares perspektiv är totalbeloppet från CSN per år inte imponerande. Dessutom gäller normalt att studiemedel inte kan godkännas som inkomster över huvud taget. Den primära anledningen till det, är att den studerande kan avsluta/avbryta sina studier när som helst. Den tänkta säkerheten i inkomsterna från CSN försvinner då helt. För det andra kan CSN besluta om att dra in studiemedlet. Det kan ske i det fall den studerande inte klarar ett visst antal poäng per termin/läsår. En långivare vill, utifrån det faktum att ett blancolån inte har någon faktisk säkerhet, att den implicita säkerheten i låntagarens inkomster ska vara mer eller mindre trygg. Detta läge uppnås inte med studielån.

Inkomstkravet är allt

För att du som studerande ska kunna ansöka om ett blancolån krävs alltså i praktiken att du har inkomster från annat håll än från CSN. Det kan handla om att du har ett deltidsjobb eller en timanställning. Det krävs också att dina inkomster uppgår till lite större belopp. De inkomstkrav som banker och andra långivare ställer upp är nämligen ganska höga (relativt sett CSN-utbetalningarna per år).

Exempel
Långivare A erbjuder ett privatlån på mellan 30 000 – 500 000 kr med en återbetalningstid på 1-15 år. Kravet på inkomst är minst 200 000 kr per år och inkomsterna ska komma från lön, pension eller egen rörelse. Det finns mängder av parametrar och aspekter att ta med i beräkningarna innan du bestämmer dig för vilket blancolån du bör ta. Du kan hitta mer information här om du känner att du vill lära dig mer innan du ansöker om lån.

Notera: Om du har inkomster från lön är det viktigt att du känner till reglerna kring det så kallade fribeloppet. Tjänar du mer än fribeloppet under en termin eller ett kalenderår kommer ditt studiemedel att sättas ned. Du kan läsa mer om fribelopp på CSN:s webbplats.

Borgensman och medsökande

Att klara inkomstkravet för ett blancolån på egen hand som student kan vara besvärligt. Det finns dock två sätt att komma runt denna problematik. En första sak att undersöka är om det går att ansöka om lån med en medsökande. Genom att det är två personer som står skrivna på lånet kan långivarens krav på inkomst helt enkelt fördelas över de båda sökanden.

Ett annat sätt att komma runt inkomstkravet är att ansöka med borgensman. En borgensman är inte direkt betalningsskyldig, men blir det i det fall låntagaren inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter.