CSN lån

csn lån

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är en myndighet under regeringen som ansvarar för studiestöd och hemutrustningslån. Dess roll är handlägga ansökningar om studiemedel, betala ut ersättningar och hantera återbetalningar. CSN har en central roll i den svenska utbildningsmodellen där alla, oavsett ekonomi och bakgrund, ska kunna fortsätta studierna efter gymnasiet.

Alla svenska medborgare samt de som har giltigt uppehållstillstånd som är 18 år och äldre, och som studerar eller ska studera på eftergymnasial utbildning, kan ansöka om bidrag och CSN lån. Förutsättningen är att utbildningen är godkänd och därmed har fått status som studiemedelsberättigad. Studiemedel kan också, i vissa fall, betalas ut för studier på gymnasieskola och komvux. Det finns även ett antal olika tilläggslån och olika bidrag att söka om. Det vanligaste är kanske det tilläggsbidrag som den som har barn kan ansöka om.

Ansöka om CSN lån

Ansökan om CSN lån kan enkelt göras på nätet och det behöver inte ta mer än några minuter om du har alla uppgifter nära tillhands. Förutsättningen är att du har e-legitimation, till exempel BankID. Du kan givetvis också skicka in ansökan per post. För detta andra alternativ behöver du först skaffa en personlig kod. Du fyller sedan i formuläret på nätet för att därefter skriva ut det. Därefter undertecknar du ansökan och skickar in den med posten.

Oavsett vilken metod du väljer ska du fylla i totalt nio delformulär. Vissa är mycket korta medan andra är lite längre. I varje steg i ansökan finns hjälptexter med information om vad det är som ska fyllas i samt hur du ska göra det. Det är viktigt att alla uppgifter blir korrekt ifyllda. Om något saknas, eller är fel, måste CSN begära in kompletteringar vilket kan leda till att du får vänta längre på din första utbetalning.

Ditt konto hos CSN

När du skickar in din ansökan om studiemedel skapas automatiskt ett personligt konto. På detta konto samlas all information om ditt studiemedel. Här samlas också de meddelanden som CSN skickar till dig, till exempel vad gäller studieförsäkran, information om utbetalningar och information om avbetalning. Du kan också se hur många veckor med studiemedel du har använt, med mera. Hela systemet är faktiskt mycket smidigt och lätt att använda.

Efter att du har skickat in din ansökan ska du invänta besked om godkännande samt utbetalning. När beslut är fattat kommer det att visas på ditt konto. Nästa steg är att lämna studieförsäkran. Det är helt enkelt en bekräftelse på att du har påbörjat de studier för vilka du har blivit beviljad studiemedel.

Utbetalningar

Utbetalningar från CSN sker normalt omkring den 25:e i varje ny månad. Den första utbetalningen efter terminsstart sker emellertid vanligtvis inom en vecka efter att alla de obligatoriska stegen är klara, det vill säga efter att:

  • CSN har beslutat om studiemedel
  • Utbildningsanordnaren har meddelat CSN att du har påbörjat studierna
  • Du har lämnat in studieförsäkran.

Det gäller givetvis också att du har meddelat till vilken bank och vilket konto du vill att pengarna ska betalas ut. Det behöver du bara göra en gång under din studietid, förutsatt att du inte byter bank. Swedbank hanterar utbetalningarna, men du kan självklart ha ditt konto i vilken bank som helst.